Planlægning for store husdyrbrug: - en udpegningsmetode

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Anders Flensborg Iversen
  • Mads Henrik Jacobsen
  • Søren Søndergård Thomsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Følgende afgangsprojekt tager udgangspunkt i kommuneplanlægning for lokalisering af
store husdyrbrug. I projektets foranalyse klarlægges det, hvordan landbruget og bygninger
tidligere blev placeret i landskabet, samt indholdet af og tankerne bag lovforslag nr.
L165, som bl.a. indfører kommuneplanlægning for store husdyrbrugs lokalisering.
I projektets problemanalyse undersøges det hvilke tanker, der hidtil er blevet gjort omkring
planlægning for lokalisering af store husdyrbrug. I den forbindelse undersøges det
hvilke resultater, der er fremkommet af en række udviklingsprojekter fra Realdania,
som blev udarbejdet i 2008 med det formål at undersøge planlægningsmulighederne
omkring landbrugets driftsbygninger. Dernæst undersøges det, hvilke planlægningsmetoder
og værktøjer, der kan være relevante at inddrage i forbindelse med planlægning
for lokaliseringen af store husdyrbrug. Herunder undersøges Landskabskaraktermetoden
og dens indhold for at klarlægge, hvilke forudsætninger den har for at blive anvendt til
planlægning for store husdyrbrug, samt Statsforvaltningen Nordjyllands jordbrugsanalyser
for at fastslå hvilket datagrundlag, der bør ligge til grund for de nye udpegninger til
lokalisering af store husdyrbrug.
På baggrund af projektets akkumulerede viden, udarbejdes der efterfølgende et løsningsforslag
kaldet HusdyrbrugLokaliseringsMetoden (HLM), som kan anvendes som lokaliseringsmetod,
til at udpege de områder der er egnede til at lokalisere store husdyrbrug
i. Ved brug af HLM inddrages jordbrugsanalyserne til at fastslå hvilke områder, der bør
udpeges til “produktionsområder”, hvorefter de relevante arealbindinger i det valgte
område fastlægges. Derudover fastlægges der en række afstandskrav til omkringliggende
landsbyer, hvilket slutteligt resulterer i et “produktionsområde” velegnet til placering af
store husdyrbrug.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2011
Antal sider188
ID: 52847567