• Line Røjkjær Rasmussen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Klimaforandringer er nutidens helt store trussel, hvortil transportsektorens fortsat stigende udledning af drivhusgasser må regnes som medansvarlig. Projektet ønsker at fremme miljø- og klimavenlig transport og undersøger, hvilke trafikpolitiske styringsmidler, som mest effektivt kan påvirke transportadfærd mod øget brug af kollektiv transport. Der tages udgangspunkt i et litteraturstudie af mulige politiske værktøjer samt erfaringer hermed. Efterfulgt heraf analyseres, hvordan miljø- og klimaudfordringerne er håndteret siden dette kom på den trafikpolitiske dagsorden i 1990. Problemstillingen er videre undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse med omdrejningspunkt omkring en stated preference-undersøgelse blandt 796 respondenter bosiddende i Region Hovedstaden.

Stated preference-spillet viste, at det er ekstrem vanskeligt at påvirke transportadfærd, hvor reguleringer i form af bl.a. takstnedsættelser, reduceret rejsetid samt afgiftspålæggelser havde en begrænset påvirkning af respondenterne. Resultaterne viste dog at fremme af kollektiv transport havde en lidt større påvirkning, når dette kombineres med virkemidler som en betalingsring eller roadpricing, som direkte målrettes bilisternes kørsel.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider104
Ekstern samarbejdspartnerR.A.’s Støttefond
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 305275046