Personbilers omstilling til alternative drivmidler

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Niels Thomsen Hviid
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette projekt undersøges alternative drivmidler til konventionelle drivmidler til personbiler i Danmark. Drivmidlerne sammenlignes på privatøkonomi, samfundsøkonomi, udledning af drivhusgasemissioner og energieffektivitet.
Projektets problemformulering er:
Hvordan kan personbiler omstilles fra at være baseret på konventionelle drivmidler som benzin og diesel til alternative drivmidler?
I besvarelsen af problemformuleringen tages der udgangspunkt i teorien om Innovativ projektvurdering. Med denne teori vurderes drivmidlernes samfundsmæssige potentialer og identificere eventuelle institutionelle barrierer som modarbejder de samfundsmæssigt bedste drivmidler. På baggrund af projektets analyser foreslås anbefalinger til, hvordan konkrete reguleringer kan ændres, så afgiftsstrukturerne afspejler drivmidlernes samfundsmæssige virkning.
I projektet konkluderes at elbilen med et lille batteri på 24 kWh er det bedste alternativ til konventionelle drivmidler målt på samfundsøkonomi og energieffektivitet. Privatøkonomisk er elbilen også favorabel men planlagte stigninger på registreringsafgiften til elbiler medfører, at elbilers samlede årlige omkostninger i 2020 er dyrere end konventionelle biler.
En af projektets anbefalinger omhandler at bevare det privatøkonomiske incitament for at tilvælge elbilen fremfor konventionelle biler.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider92
ID: 258874665