• Karianne Tuxen Boll
  • Rasmus Degn
4. semester, Muskuloskeletal Fysioterapi (cand.san.), kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé

Baggrund
De seneste år har der været stor vækst i antallet af kvindelige fodboldspillere, både internationalt og i Danmark. Dette har medført en øget professionalisering og en stigning i de fysiske krav, der bliver stillet. Når de fysiske krav øges, stiger skadesrisikoen, hvor skader i knæ, ankel og muskelskader i underekstremiteten er de hyppigst observerede. Der er manglende litteratur omkring skadesforebyggende træning ved muskelskader hos kvindelige fodboldspillere. Performance boost er et skadesforebyggende træningsprogram, der anbefales til kvindelige fodboldspillere. Formålet med studiet er at undersøge, hvilken indflydelse performance boost har på muskelstyrken hos kvindelige elitefodboldspillere.
Metode
Studiet er et pre- til postinterventionsstudie, hvor en dansk kvindeligatrup testes i muskelstyrke, sprint og countermovement jump (CMJ) før og efter 8 uger med Performance Boost. I muskelstyrketestene blev deltagerne testet i eksentrisk adduktion, isometrisk udadrotation samt rate of force development (RFD) og isometrisk muskelstyrke i hamstring og adduktion.
Resultater
En statistisk signifikant stigning blev fundet ved muskelstyrke i eksentrisk adduktion på 3.5 ±0.4 til 3.9 ±0.4 Nm/Kg (p=0.008). I rate of torque development (RTD) 0-100ms. ses fremgang fra 9.1 ±4.2 til 11.0 ±5.3 Nm/kg (p=0.05) og ved 200 ms. fra 6.4 ±2.2 til 7.7 ±2.9 Nm/kg (p=0.008) samt isometrisk adduktion fra 2.1 ±0.4 til 2.4 ±0.4 Nm/Kg (p=0.003). Der var en præstationsfremmende effekt ved CMJ fra 44,2 cm. ±5.7 til post-test 46.6 cm ±4.7 (p=0.02). Der blev fundet en stærk statistisk signifikant korrelation mellem CMJ og RTD100 adduktion på r=0.95 (p=0.001) samt CMJ og RTD200 adduktion på r=0.93 (p=0.003).
Konklusion
Efter 8 uger har Performance Boost haft en positiv påvirkning på muskelstyrken i hoftens adduktorer samt CMJ. Da studiet ikke har haft en kontrolgruppe, kan det ikke konkluderes, at Performance Boost er den primære årsag til de opnåede stigninger i muskelstyrke og CMJ.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2022
Antal sider34
ID: 471784158