• Julie Friis Pedersen
  • Simone Høstgaard
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Siden 2006 har det i Danmark været muligt for patienter med reumatologiske sygdomme at besvare spørgeskema, såkaldte patient-reported outcome measures (PROMs), omhandlende helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. Aktuelt foregår indsamlingen af PROMs via en touchskærm i ambulatoriet. I takt med at teknologien har udviklet sig, er der opstået interesse for nye måder at indsamle PROMs på. En relativ ny måde at indrapportere på er via egen elektronisk enhed. Dette studie undersøger sammenligneligheden mellem indrapportering af PROMs hjemmefra via webappen fra den nationale Danske Reumatologiske Database (DANBIO) på tablet eller smartphone og indrapportering via den traditionelle ambulante touchskærm hos patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).
Formål: Formålet med studiet er at sammenligne touchskærmen i ambulatoriet med DANBIO webappen besvaret hjemmefra med Systemic Lupus Activity Questionnaire (SLAQ) global health som det primære resultat.
Metode: Studiet er et randomiseret, overkrydsnings-, sammenlignelighedsstudie hos patienter med SLE. Deltagerne blev randomiseret i to grupper, der besvarede PROMs via webapp eller touchskærm i en randomiseret rækkefølge med en forudbestemt udvaskningsperiode. Forskelle i PROM-score med 95% konfidensintervaller (CI) blev evalueret for lighed i henhold til forudbestemte ækvivalensmargener, og et Bland-Altman-plot blev benyttet til at vurdere grænserne for sammenlignelighed.
Resultater: Mellem touchskærmen og webappen var der for SLAQ global health en forskel på -0,21, 95% CI (-0,64 til 0,23); således er disse ækvivalente. Desuden var alle andre PROMs ækvivalente med undtagelse af Visual Analogue Scale (VAS) global, hvor 95% CI på -1,45 til 6,80 overskred ækvivalensmargenen på ± 5. Forskellen var dog indenfor minimal clinically important difference (MCID) på ± 10. Af de i alt 34 deltagere foretrak 31 (91,2%) DANBIO webappen.
Konklusion: For første gang er sammenlignelighed af DANBIO webappen og den traditionelle touchskærm bekræftet hos patienter med SLE. Ækvivalens blev fundet for alle PROMs med undtagelse af VAS global, der dog var indenfor MCID. Deltagerne foretrak i høj grad DANBIO webappen, hvorfor den fremtidige implementering af DANBIO webappen forventes at være et nyttigt og værdifuldt værktøj for både patienter og sundhedssystemet til at monitorere patienter på et mere individualiseret niveau.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2021
Antal sider17
ID: 398401387