• Jane Larsen
  • Karen Grønbæk Nielsen
  • Caja Dilling Sabroe
Strategier indenfor det danske sundhedsvæsen lægger op til inddragelse af patienter i eget behandlingsforløb. En sådan inddragelse kunne f. eks. være i forbindelse med dokumentationen der foretages ved kontakt med hospitalet.
Dette projekt vil med udgangspunkt i et kirurgisk sengeafsnit, først lave en et kvalitativt single casestudie med henblik på at afdække eksisterende kultur og arbejdsgange omkring dokumentationen. Dernæst vil der med udgangspunkt i forandringsteorier bliver analyseret på, hvilke tiltag der kan hjælpe sygeplejerskerne i sengeafsnittet med implementering af inddragelse af patienten ved dokumentation.
Analysen vil føre til konkrete handlingsanvisninger med udgangspunkt i sengeafsnittet. Der laves et nedslag i forhold til at skabe en brændende platform, og dette følges op af fremadrettede forslag til tiltag.
Konklusionen på projekt er, at ved implementering af grundlæggende ændringer i sygehusvæsenet, skal der arbejdes med forandringsledelse for at sikre en succesfuld implementering. Og sidst, men ikke mindst hvis ”inddragelse af patienten ved dokumentation” skal lykkedes, må der ske et paradigmeskifte i sygehusvæsenet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider97
Ekstern samarbejdspartnerAarhus University Hospital
Oversygeplejerske Leni Abrahamsen Leni.Abrahamsen@rm.dk
Informantgruppe
ID: 213913669