• Martin Heine Kristensen
  • Jakob Søland Jensen
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at svare på spørgsmålet: ”Hvad påvirker funktionaliteten og
leveret termisk komfort for ventilationssystemer med diffus loftindblæsning?” Dette er undersøgt
ved anvendelse af to overordnede metoder:
• gennem to feltforsøg i klasseværelser under faktiske driftsbetingelser
• gennem 70 fuldskala laboratorieforsøg, der kvantificerer, hvordan loftindblæsningsarealet
påvirker kølekapaciteten, den termiske komfort samt luftstrømningsmønsteret i rum med
ventilation ved diffus loftindblæsning
Forsøgene viser, hvordan høje kølekapaciteter (over 130W/m2) kan opnås samtidig med, at
termisk komfort kategori B overholdes. Denne type ventilationssystemer er i stand til levere
høje ventilationsrater (luftskifter fra 6-16 h−1) med minimal trækrisiko grundet anvendelsen af
store indblæsningsarealer sammenlignet med traditionelle ventilationssystemer. Kombinationen
af ventilationsmængde og temperaturforskel, der udgør kølekapaciteten, er givet i form af en
design-kurve for tre forskellige diffuse loftindblæsningsarealer (18 %, 50 % og 100 % diffust
loftindblæsningsareal).
En korrelationsundersøgelse af vigtige designparametre viser, hvordan luftstrømningsmønsteret
hovedsageligt er domineret af varmekilderne (opdriftskrafter) men også påvirket af indblæsningsimpulsen
for alle normale ventilationsmængder. Således beskrives strømningsmønsteret
bedre af Arkimedes tal end af Reynolds tal. Der er ikke fundet nogen signifikant sammenhæng
mellem strømningsmønsteret og loftindblæsningsarealet. Herudover er der observeret total
opblanding af rumluft i såvel feltforsøg som i laboratorieforsøg. Denne opblanding samt forvarmningen
af friskluftsindtaget, der sker over det nedhængte loft, er fundet at være en funktion
af Arkimedes tal samt loftsindblæsningsarealet.
Numeriske analyser med CFD er forsøgt anvendt til et bredt parametervariationsstudie af
robustheden i designet af diffuse lofsindblæsningssystemer, men den numeriske model viste sig
ugyldig i forhold til at beskrive fluidbevægelsen.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato23 jun. 2015
Antal sider210
ID: 213824385