• Jesper Hedegaard Rasmussen
  • Søren Simonsen Dueholm
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det er veldokumenteret at H-reflekser afspejler synaptisk aktivitet af motoriske celler i rygmarven [Misiaszek 2003]. Få studier har fokuseret på modulationen af H-reflekser i hasemusklerne på trods af deres vigtighed under menneskets gangcyklus. Formålet med denne specialeafhandling var at designe og validere en ny teknik til at stimulere iskiasnerven og at evaluere pålideligheden af denne tekniks evne til at udløse H-reflekser i hasemusklerne. 12mandlige forsøgspersoner (25.58§0.99 år) deltog i et eksperimentelt forsøg. Forsøgspersonerne lå udstrakt på maven mens elektriske stimulationer blev påført igennem et speciallavet 4x2 elektrodenet (brugt som katoder) placeret to cm under balden og en anode placeret på trochanter major på forsøgspersonens dominante ben. Den optimale lokalitet til at stimulere iskiasnerven blev fundet ved at give elektriske stimulanser 25% over aktiveringstærsklen for de Ia afferente fibre, igennem alle katode-anode-konfigurationerne. Elektromyografiske signaler blev målt med overflade-elektroder placeret over det lange- og det korte hoved af m. biceps femoris (forkortet LH-BF og SH-BF), m. semitendinosus (SEMI), m. soleus (SOL) og m. tibialis anterior (TA). De sidste to nævnte muskler blev anvendt som kontrolmuskler. Stimulationer blev påført ved den tidligere fundne optimale katode-lokalitet til at stimulere iskiasnerven med intensiteter varierende fra 10-100 mA. Hmax, M-wave og H-reflex latencies blev ekstraheret fra data og brugt som fysiologiske parametre. To identiske sessioner blev udført med én dags mellemrum og intraclass correlation coefficients (ICC) blev udregnet indenfor hver fysiologisk parameter for hver muskel. Data viste pålidelige Hmax ICC værdier for LH-BF (0.967), SH-BF (0.762) og SEMI (0.736). ICC værdier for M-wave- og H-refleks latencies for LH-BF (0.931 og 0.993), SH-BF (0.935 og 0.99) og SEMI (0.7 og 0.978) ansås for pålidelige ud fra benchmarkene foreslået af Landis og Koch (1977). H-reflekser blev observeret i SOL og TA. Vores nye teknik til at stimulere iskiasnerven viste pålidelige H-reflekser i hasemusklerne og kan bruges som værktøj til at undersøge den synaptiske aktivitet af de motoriske celler i rygmarven. Denne teknik kan eventuelt bruges i fremtidige studier til at undersøge interaktionen imellem benmuskler, f.eks. under gangcyklys.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider64
ID: 77227502