• Thit Kragelund
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Baggrund: Det samfundsmæssige fokus på overvægtige er i primær grad rettet imod de sundhedsmæssige aspekter og mulige følgevirkninger. Seksualiteten er i den forbindelse sjældent italesat og det er ej velbelyst, hvordan den seksuelle trivsel er blandt overvægtige. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan overvægt påvirker seksualiteten. Projektet belyser, hvordan de overvægtige oplever den seksuelle udfoldelse og aktivitet. Desuden hvad den overvægtige krop gør ved selvbilledet i forhold til den seksuelle trivsel. Metode: Projektet tager afsæt i den kvalitative forskningstradition og anvender det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode. I alt 6 svært overvægtige (BMI > 30) informanter indgår i undersøgelsen. Resultater: De seksuelle vanskeligheder der optræder, kan primært forbindes til psykosociale aspekter. Dette i særlig grad gældende for kvinderne. Kropsopfattelsen har stor betydning for selvbilledet, den seksuelle aktivitet, eventuelle hæmninger og trivsel. Oplevelsen af stigmatisering, kropsidealer og psykiske forhold har ligeledes indflydelse herpå. Konklusion: Det er relevant i højere grad at italesætte aspekter, der kan påvirke overvægtiges forhold til egen krop og deres seksuelle velbefindende. Ligeledes kan man samfundsmæssigt eller i behandlingssystemet med fordel sætte skærpet fokus på, hvordan synet på overvægt og kropsidealer præger overvægtiges selvbillede, seksuelle forhold og trivsel.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2017
Antal sider50
ID: 258024430