Oversvømmelser i Aalborg Kommune: - modeller i planlægningen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Christiansen
  • Heidi Højriis Poulsen
10. semester, Kandidatuddannelsen i Geografi (Kandidatuddannelse)
Denne rapport undersøger, hvordan oversvømmelsesmodeller for Aalborg Kommune kan udarbejdes vha. GIS. Desuden undersøges det, hvordan sådanne modeller kan anvendes i Aalborg Kommunes planlægning af fremtidige bolig- og erhvervsområder.
Der udarbejdes GIS-modeller for oversvømmelser i Aalborg Kommune ved en vandstandsstigning på 0,5 m, 1,0 m og 1,5 m ved hjælp af bathtub, cellular automata med rook’s og queen’s rule samt cost distance. Det vurderes, at cellular automata med rook’s og queen’s rule er de mest egnede metoder til modellering af oversvømmelser, da forbindelse til vand inddrages som kriterium, og det er muligt at definere, hvilket naboområde der anvendes.
Endvidere udarbejdes scenarier for den fremtidige arealanvendelse i Aalborg Kommune ved hjælp af simuleringsprogrammet Land Use Change Impact Analysis (LUCIA). Disse udarbejdes bl.a. på baggrund af kommunens planer for fremtidige bolig- og erhvervsområder for at vurdere, om nye bolig- og erhvervsområder opført i perioden 2000-2040 er i fare for fremtidig oversvømmelse. Ingen nye erhvervsområder vil blive opført i oversvømmelsestruede områder som følge af Aalborg Kommunes planer, mens 11-14 ha nye boligområder kan være i fare for oversvømmelse ved en vandstandsstigning på 1,5 m. Det vurderes slutteligt, at oversvømmelsesmodeller og arealanvendelsesscenarier er anvendelige planlægningsværktøjer i tilpasningen til vandstandsstigninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2011
Antal sider118
ID: 52846776