• Majbrit Mortensen
  • Jakob Ørtved
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler ortofotofremstilling på baggrund af luftfotos taget fra en fjernstyret helikopter. Selve fremstillingen foretages i programmet PhotoModeler Scanner. I foranalysen redegøres der for de lovmæssige begrænsninger, forskellen på dansk og svensk lovgivning, samt hvordan et ortofoto fremstilles på traditionel vis. I hovedanalysen undersøges de tre kameraparametre; blænde, ISO og lukkertid og det konkluderes, at de skal tilpasses vejrforholdene. Omtrent halvvejs i projektforløbet stoppes samarbejdet med Green Stick Studio, idet det ikke er muligt at finde en dag, hvor der kan flyves. I stedet bliver ortofotofremstillingen lavet på baggrund af billeder fra en gruppe i Ballerup. Resultatet bliver først vurderet visuelt, hvor det konkluderes, at der ikke er de store visuelle forskelle. Dernæst sammenlignes punktskyen fra PhotoModeler Scanner med indmålte targets. Denne sammenligning viser, at spredningen i højden er 11,7 cm og den forventede var 6,3 cm. Herefter sammenlignes ortofotoets plankoordinater med targets plankoordinater. Her bliver spredningen 7,1 cm og den forventede var 2,3 cm. Til sidst beregnes nøjagtigheden på det endelige ortofoto til 14,1 cm. Endeligt konkluderes det, at det er muligt at fremstille et ortofoto i PhotoModeler Scanner, hvor billederne er taget fra en helikopter, med en fornuftig nøjagtighed.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider92
ID: 63636711