Optimering af Tingbogens byrderubrik

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Nanna Birk Larsen
  • Annemette Getreuer Micheelsen
  • Jakob Thomsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekts overordnede formål er at optimere Tingbogens byrderubrik, således denne kun indeholder aktuelle og let tilgængelige servitutter. Projektet tager udgangspunkt i en hypotese om, at Tingbogens byrderubrik indeholder mange uaktuelle servitutter, hvilket har betydning for Tingbogens informationsværdi og tilgængeligheden til de tinglyste servitutter. Projektet er opdelt i en problemanalyse og en løsningsdel.

I problemanalysen søges hypotesen bekræftet, idet det bliver klarlagt, hvilke problemer der er i forhold til Tingbogens informationsværdi og tilgængeligheden til de tinglyste servitutter. Dette bliver gjort ud fra interview med formanden for Den danske Landinspektørforening, Henning Elmstrøm, og dr.jur. ved Københavns Universitet, Peter Mortensen, samt deltagelse i et møde ved Tinglysningsretten. I diskussionen af problemerne inddrages en spørgeskemaundersøgelse med en række landinspektører, for at klarlægge om de også op-lever disse problemer i praksis.

Projektets løsningsdel indledes med at opstille de problemer, der bliver fundet frem til gen-nem problemanalysen. Dernæst opstilles en overordnet løsningsmodel bestående af tre dele, herunder en oprydning i de uaktuelle servitutter, en fremtidssikring mod nye uaktuelle servitutter samt en forbedring af strukturen i Tingbogens byrderubrik. Med inspiration fra tidligere forsøg på at forbedre Tingbogens byrderubrik i Danmark, Sveriges forsøg på at løse deres problemer med uaktuelle servitutter, samt landinspektørernes forslag til forbedringer, opstilles tre konkrete løsningsmodeller. Den model der løser de opstillede problemer bedst muligt, anbefales. Modellen består blandt andet af: præklusion af ældre servitutter, obligatorisk tidsbegrænsning af nye servitutter, tinglysning af nye servitutter på herskende ejendom og hyperlinks fra ejendomsbladet til de tinglyste dokumenter og bilag.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider107
ID: 213905142