• Lasse Juul Rud Hansen
  • Emil Krabbe Nielsen
4. semester, Virksomhedsteknologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Grundfos ønsker at være i stand til at laserskære
statorlameller med højere skærehastig og en kvalitet
tilsvarende stanseprocessen mhp. de magnetiske
egenskaber. En stanset og laserskåret statorlamel
er analyseret, hvor laserskæring resulterede
i den bedste kvalitet, og ingen forskel i de magnetiske
egenskaber kunne påvises. En række procesog
kvalitetsparametre blev udvalgt og en database
for laserskæringsprocessen blev bygget på baggrund
af bl.a. faktorforsøg.
Et neuralt netværk blev trænet på databasen som
en empirisk procesmodel. Denne model udviste
samme egenskaber for laserskæringsprocessen,
som en variansanalyse af databasen. Modellen
repræsenterer laserskæringsprocessen på samme
vis som anden publiceret forskning. En genetisk
algoritme benyttes til at optimere skærehastigheden
med 1160 % og samtidig opnå en bedre
kvalitet end ved stansning. Optimeringen optimerede
procesparametrene og gjorde brug af procesmodellen
til at evaluere hvorvidt kvalitetsparametrene
var på niveau med stansekvaliteten.
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider146
ID: 77231619