• Allan Svabo Jónsson
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af uddannelsen Cand. Scient. Techn. med speciale i bygningsinformatik på Aalborg universitet. Specialet omhandler optimering af Facilities Management i en kommunal driftsorganisation, ved hjælp af informationsteknologi. Specialet tager udgangspunkt i en forholdsvis ny Færøsk kommune, som er et resultat af en sammenlægning mellem to mindre kommuner.
Indledningsvis er der undersøgt, hvordan drifts og vedligeholdelses arbejde traditionelt foregår, hvem udfører de forskellige opgaver og hvilke hjælpemidler der bruges til udførelse af opgaverne. Overordnet er der fundet, at det er kommunens to viceværter, der bærer opgaven, løbende at vurdere behovet for vedligehold og forestå planlægning og økonomiske vurderinger af vedligeholdsarbejdet. Samtidig med at der ikke foreligger overordnede retningslinjer til ejendommenes standard. Selv om viceværterne er dygtige i deres arbejde, kan det være svært at holde styr på alle opgaverne, især når der er tale om én mand til flere ejendomme, samt at det kan være svært at skabe overblik og vurdere et realistisk økonomisk budget mere end et år frem i tiden.
Ud fra det konstaterede behov er der undersøgt og beskrevet, hvilke internationale, nationale og branche initiativer er taget for at fremme brugen af IT, samt det teknologiske grundlag indenfor bygge- og driftsbranchen.
Det teknologiske grundlag og de IT fremmende initiativer danner grundlag for udarbejdelse af et løsningsforslag. I løsningsforslaget indgår oprettelsen af en Facilities Management funktion samt beskrivelse af konkrete IT værktøjer til brug i FM funktionen.
Til slut konkluderes og diskuteres specialets indhold, og der perspektiveres på fremtidige muligheder, ved brug af digitale værktøjer, og hvad der kan arbejdes videre med.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2014
Antal sider68
ID: 175474185