• Mette Tougaard Andersen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er skrevet i forbindelse med afslutningen af uddannelsen Cand. Scient. Techn. på Aalborg Universitet, med speciale indenfor bygningsinformatik. Specialet omhandler brugen af bygningsmodeller i facilities management.
Specialet tager udgangspunkt i den kommunale byg- og driftsherre, Københavns Ejendomme. For øjeblikket er statsbyggeloven ude i et lovforslag om ændring, så de kommunale bygherrer kommer til at høre ind under loven, og dermed også IKT-bekendtgørelsen. Hermed skal kommunale bygherrer begynde at tage stilling til brugen af bygningsmodeller i deres arbejde.
Indledningsvis er der lavet analyser på de nuværende arbejdsgange i Københavns Ejendomme. Her blev der fundet nogle punkter, som har potentiale for optimering. Overordnet blev der fundet, at der i nogle situationer, blev arbejdet med forældede data, eksempler på manglende samarbejde mellem teams og applikationer samt en manglende sammenhæng mellem grafiske- og numeriskedata. Ud fra disse punkter gennemgås forskellige teknologiske muligheder, for at optimere på arbejdsgangene. De teknologiske muligheder, som gennemgås, bygger hovedsagelig på applikationer som benytter bygningsmodeller, men også CAFM-applikationer.
Ud fra de teknologiske muligheder, bliver der opsat et løsningsforslag, til hvorledes brugen af bygningsmodeller, kan optimere arbejdsgangene. I løsningsforslaget indgår oprettelsen af en central database hvori alle data omkring bygningerne samles. I kræft af brugen af bygningsmodeller, er der en direkte sammenhæng mellem grafiske og numeriske data. Det forslås at der oprettes en netapplikation, så bl.a. forvaltninger og borgere har adgang til oplysninger i organisationens database. Databasen skal hele tiden holdes opdateret, hvilket kræver ændring af de nuværende arbejdsgange. Ændringerne af de forskellige arbejdsgange, og potentialerne herved, bliver enkeltvis gennemgået.
Til slut i opgaven gennemgås forskellige overvejelser som organisationer skal overveje, inden de påtager sig at implementere et facilities management system, hvad enten det bygger på bygningsmodeller eller cad-tegninger.
Konklusionen opsummerer på, hvorledes brugen af bygningsmodellerne kan optimere arbejdet med facilities management hos Københavns Ejendomme, samt hvordan arbejdsmetoderne kan forbedres.
Afslutningsvis perspektiveres der på, hvorledes Københavns Ejendomme kunne drage fordele af brugen af bygningsmodeller i de første faser af et byggeri, samt hvorledes netapplikationen i fremtiden kunne udvikle sig.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2012
Antal sider135
ID: 58847435