• Sebastian Ravn
Dette projekt omhandler fjernelse af lugtstoffer fra ventilationsluft fra f.eks. svineproduktioner. Lugtgenerne i det omkringliggende miljø er et stigende problem, så tiltag er nødvendige for at reducere disse gener. Dette studie arbejder med optimering af biofilter. Masseoverførslen i gasfasen er undersøgt for to filtermaterialer, 36 LECA fraktioner og Munters cellulose filter. Forsøg er udført i et simpelt opstillet biofilter med CO2 som indikator gas og med tilsætning af NaOH til væskefasen. Masseoverførslen er undersøgt ift. partikelstørrelsesfordeling, overfladeareal og gas hastighed. Forsøg har vist, at hastigheden ikke har en indflydelse på masseoverførslen i et LECA filter i det undersøgte interval 1000 - 4000 m/t. For Munters cellulose filteret har forsøg vist en stigende masseoverførsel med stigende hastigheden i intervallet 0 - 1000 m/t og derudover ingen signifikant effekt. Masseoverførslen er fundet mulig at modellere ud fra overfladearealet med en lineær tendens og ud fra partikel diameteren og intervalet mellem mindste og største diameter i en fraktion i form af Deq (ækvivalent partikel diameter). Der er fremstillet en model til beskrivelse af den optimale dimension af selve filteret samt den optimale LECA fraktion ift. omkostninger pr. år, hvilket har vist at LECA fraktioner med en minimums diameter på 2 mm og et interval på over 6 mm er at foretrække som fraktion i et biofilter.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2012
Antal sider65
ID: 63235112