Optimeret tilgang til Samarbejde i byggeriet

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lisa Bonnichsen
  • Jens Dahlstrøm Poulsen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale tager udgangspunkt i udfordringerne med samarbejdet i byggebranchen. For at kunne forbedre samarbejdet undersøges barriererne for samarbejdet samt tre nyere samarbejdsformer, da disse anses som værende tiltag gjort for at håndtere barriererne. På baggrund af denne forananlyse vurderes det, at strategiske partnerskaber og herunder 3. generations partnering, hvor et leveranceteam finder sammen uafhængigt af bygherren, er den af samarbejdsformerne, der håndterer barriererne bedst. 3. generations partnering anvendes på nuværende tidspunkt imidlertid kun ved udbud af større projektporteføljer, hvilket udelukker en del bygherrer fra at gøre brug af samarbejdsformen.
I specialet arbejdes der derfor på at gøre samarbejdsformen mere agil, således den kan bruges på alle typer af projekter. Dette gøres ved gennem en hovedanalyse at undersøge et caseprojekt kaldet TRUST-projektet, hvor 3. generations partnering anvendes. Outputtet heraf er en række styrker, svagheder/udfordringer og øvrige brugbare aspekter ved samarbejdsformen, som således sammen med ekspertholdninger og teori ligger til grund for et løsningsforslag til en optimeret samarbejdstilgang. Den sidste del af specialet omhandler implementeringen af den optimerede samarbejdstilgang i byggebranchen. Herunder udarbejdes en implementeringsguide indeholdende en folder, som skal hjælpe med at sprede budskabet om den mere agile samarbejdstilgang i byggebranchen.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider92
ID: 280559097