Opstartsregulering af pumper

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Pia Christina Kiersgaard
7. semester, Bæredygtig energiteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Denne rapport er opbygget på følgende måde. Først en indledning, der beskriver fjernvarmes berettigelse i samfundet. Dernæst kommer en problemanalyse med beskrivelse af variationerne i fjernvarmesystemet samt en beskrivelse af de enkelte parametre, afsluttende med en kort beskrivelse af trykstød, der giver støjgener hos forbrugerne.
Dette leder direkte til problemformuleringen: Hvorledes kan en reguleringsstrategi udarbejdes, og hvorledes kan den se ud, når dens formål er at eliminere støjgener hos fjernvarmekunderne som følge af trykbølger i rørene som følge af opstart af pumperne?
I problemløsningen er der udarbejdet en model på baggrund af en forsøgsmåling.
Dette giver:
e(t)=-10*e^(-t)
Modellen fører til open-loop-regulering og closed-loop-regulering.
Der udarbejdes to open-loop-reguleringsstrategier. Den bedste er med input fra en Signal Builder. Denne reguleringsstrategi opfylder begge designkriterier, nemlig at risetime skal være 135 s, og at overshoot ikke må overstige 5 %. Derudover er der udarbejdet en closed-loop-reguleringsstrategi. Den her fittede PI-regulator lever ikke op til designkriteriet med en risetime på 135 s. I diskussionen forsøges det at optimere på modellen med PI-regulatoren ved at indsætte en rampebegrænsning to forskellige steder i modellen. Men stik imod forventningen får rampebegrænsningen systemet til at blive hurtigere.
I diskussionen bliver det tydeligt, at den bedste strategi er open-loop-regulering med Signal Builder, men denne er ikke direkte implementerbar hos Aalborg Forsyning, Varme.
Det ville derfor være interessant i samarbejde med Aalborg Forsyning, Varme at finde en metode til implementering af et input svarende til det, der leveres af Signal Builder.
SpecialiseringsretningMekatronik
SprogDansk
Udgivelsesdato15 okt. 2014
Antal sider65
Ekstern samarbejdspartnerAalborg Forsyning, Varme
Tekniker Kjeld Sommer Knudsen ksomknud@gmail.com
Informantgruppe
ID: 205492161