Open Information - Informationssøgning i Open Source projekter

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Henrik Thidemann Farre
  • Signe Kristensen
  • Tomas Norre Mikkelsen
  • Rasmus Olesen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Mange Open Source projekter har efterhånden så meget information lagret i forskellige informationskanaler, at det kan være svær t at vide hvor, hvilken information ligger, hvis det eksisterer. Denne problemstilling belyses i dette projekt og der opstilles designkrav til et CSCW-system med henblik på effektivisering af informationssøgning i Open Source projekter.

I projektet anvendes arketyper til opstilling af deltagertyper i et Open Source projekt. Efterfølgende laves en spørgeskemaunde rsøgelse og et interview for at validere arketyperne og for at se, om det er muligt at differentiere dem yderligere. Der analys eres på hvilken information arketyperne søger, samt hvordan informationsøgning udføres. Produktet fra analysen er designkrav ti l systemet. Designkrav baseret på, hvilke karakteristika de forskellige arketyper har samt en diskussion af eksisterende system er, og ud fra disse, er deres behov fremanalyseret.

Som et resultat af vores analyse og undersøgelse, viser det sig, at arketypernes karkateristika ikke leder til modstridende kra v, men forskellige krav. Disse indgår i designkravene.

Systemet er ikke implementeret, da det ikke er projektets fokus. Da systemet ikke er implementeret er det ikke muligt at sige o m systemet vil effektivisere informationssøgningen, men med de designkrav der er opstillet, hvor informationssøgningen samles i et system, antages det, at informationssøgningen effektiviseres.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2005
ID: 61065163