• Pelle Gøeg
10. semester, Civilingeniør i Vej- og Trafikteknik (Kandidatuddannelse)
I mange år er computerens muligheder ved projektering af nyanlæg udnyttet, denne giver eksempelvis muligheden for at lave 3d visualiseringer af vejens forløb. Dette giver overblik over det projekterede vejanlæg, hvorved uhensigtsmæssigheder ved anlægget nemmere kan findes.

Det antages, at brugen af 3d modeller med fordel vil kunne udvides til at omfatte driften og brugen af vejen. I vejbestyrelsernes trafikafdeling vil det på baggrund af en 3d model, f.eks. være muligt at lave avanceret trafiksimuleringer, dels at kunne levere et bedre datagrundlag til forskellige ITS services der ønskes lanceret, det kunne være at muliggøre en bedre rute- eller realtidsberening af rejsehastigheder eller understøtte økonomi kørsel.

For at nå dertil, hvor en 3d vejmodel kan opbygges, er det nødvendigt at sikre at det korrekte datagrundlag eksistere. Da indhentning af nye data er en omkostningstung affære. Vil det være smart at kunne genbruge allerede eksisterende data, dette vil undersøges i nærværende specialet.

De danske data er primært indsamlet i et driftsmiljø, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at data har en præcision, der gør disse brugbare i andre sammenhænge.

Det er i specialet blevet udtrukket data af en vejstrækning i Vendsyssel fra vejman.dk, hvor disse data er blevet brugt til at opbygge en 3d vejmodel. Denne model er blevet testet på alle væsentlige punkter såsom placeringen i rummet og de enkelte tværprofilelementers bredde. Vejstrækningen der er modelleret er samtidig opmålt for at afprøve informationerne i 3d vejmodellens kvalitet.

På baggrund af en statistisk analyse, er det fundet at data i vejman.dk for vejmidten og tværprofilelementerne ikke stemmer overens med den virkelige opbygning. Det kan derfor ikke anbefales at genbruge data uden at disse korrigeres, således de vil optræde mere præcist.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010
Antal sider112
Udgivende institutionAalborg Universitet

Billeder

Sider fra 100617-pgoe07-small.jpg
Frontpage
ID: 33074649