OPAL STUDY OPTIMIZING PATHWAY FOR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christine Kroer Nielsen
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion
I forbindelse med rekonstruktion af forreste korsbånd er smertestillende anvendt for at reduce-re smerterne. Vores formål var at forbedre grundlaget for den postoperative smertebehandling ved at under-søge KOOS og smertetærsklen før operationen. Yderligere at undersøge de vivo metaboliske ændringer i skeletmuskulaturen.

Metode
6 patienter (alder 19-32) med forreste korsbåndsskader var inkluderet i det prospektive kohorte stu-die fra den 19. oktober til den 7. december 2015. Patienterne gennemgik standard proceduren for rekonstruk-tion af forreste korsbånd. Før operation skulle patienterne udfylde spørgeskemaer for KOOS, EQ-5D-5L and PainDetect. Yderligere blev smertetærsklen og smertesensibiliteten undersøgt vha. et digitalt trykalgometer og et smertesimuli påført af en mekanisk klemme.
Mikrodialyse blev brugt til at undersøge det vivo metaboliske ændring i skeletmuskulaturen gennem operati-onen Glukose, laktat, pyruvat, glycerol and laktate/pyruvate-ratio blev brugt som indikatorer for iskæmi i muskelvævet.

Resultater
I fire af fem KOOS subskaler reporterede forreste korsbånds patienter signifikant dårligere sammenlignet med den raske befolkningen. EQ-5D-5L viste xx. PD-Q før operationen viste at smerterne var nociceptive smerte. Før operationen patienterne angav høje værdier for smertetærsklen og der var ingen signifikante for-skelle på smertetærsklerne efter at der var blevet påført smertestimuli med den mekaniske klemme.
Mikrodialyse viste høje stigninger i koncentrationerne af glycerol og L/P-ratio gennem operationen.

Diskussion
Med vores resultater fra KOOS, smertetærskelmålingerne og mikrodialyse, er der grundlag for en forbedring af smertebehandlingen. Der er stadig mange aspekter der skal undersøges før at vi kan lave en definitiv kon-klusion.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
Antal sider32
ID: 224344992