• Hanne Kolind-Sørensen
Formålet med dette projekt er at undersøge, om kvinder, der modtager adjuverende, kurativ strålebehandling for brystkræft, er interesserede i at få mulighed for selv at kunne booke behandlingstider via Internettet. Desuden er formålet at afdække, om denne mulighed kan være medvirkende til, at den enkelte patient bibringes højere grad af patientempowerment. I projektet gennemføres en undersøgelse, som blev tilrettelagt som en randomiseret undersøgelse blandt patienter i adjuverende, kurativ strålebehandling for brystkræft. I undersøgelsen medvirkede en undersøgelsesgruppe og en kontrolgruppe, hvor undersøgelsesgruppen, via ugentlige e-mails, fik mulighed for at booke egne behandlingstider. Kontrolgruppen fik tildelt behandlingstider, som var planlagt af Stråleterapien. I forbindelse med behandlingsafslutningen blev der gennemført et struktureret, skriftligt, kvalitativt interview med undersøgelsesgruppen og kontrolgruppen. Konklusionen på undersøgelsen er, at undersøgelsesgruppen, som havde haft indflydelse på deres behandlingstider, generelt var mere tilfredse og oplevede, at de havde haft et bedre behandlingsforløb med frihed til at planlægge andre aktiviteter. Undersøgelsesgruppen havde i højere grad den holdning, at man som patient bør have indflydelse på sine behandlingstider, og der var stor interesse for at få muligheden for at kunne booke via Internettet. I kontrolgruppen mente man i højere grad, at det var i orden, at Stråleterapien planlagde behandlingstiderne, hvis tiderne blev tilrettelagt i overensstemmelse med kontrolgruppens ønsker. I denne gruppe var interessen for tidsbestilling via Internettet ikke helt så stor.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17575268