Omstilling til varmepumper i Område IV - en kommunal opgave?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Max Gunnar Ansas Guddat
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)

Omstillingenaf det danske energisystem er politisk besluttet med bred enighed. Eneffektivisering af opvarmningssektoren spiller herved, grundet det storeenergiforbrug i boligmassen en vigtig. Den hidtidige tilgang hertil har væretpræget af 1980/90’ernes varmeplaner, hvilket dog ikke er en mulighed for boligmassenudenfor de områder, hvor der er samfundsøkonomisk gevinst ved kollektivforsyning, Område IV. Idet kommunerne som varme-plansmyndighed har spilleten central i denne, hidtidige udvikling, er specialets forskningsspørgsmål:

Hvordan kan dedanske kommuner bidrage til en øget udbredelse af individuelle, el‑drevnevarmepumper til bolig-opvarmningen i Område IV?

Detteforskningsspørgsmål besvares igennem en undersøgelse af Område IV iMariagerfjord Kommune. Herved findes en karakteristisk eksempel-bygning at væreet fritliggende enfamiliehus på 165 m2, opført i 1930’erne, medoliefyr som varmekilde. I en scenarie-analyse af alternative opvarmningskilderfor denne bygning findes scenarier, der inkluderer varmepumper at væresamfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige, mens træpille-løsninger er de mestbrugerøkonomiske.

Forbrugernei Mariagerfjord Kommune lægger i deres valg mest vægt på økonomien, samt atopvarmningen skal være komfortabel, mens varmeinstallationens miljøpåvirkning ogforhåndsdannede holdninger har en mindre indflydelse.

Kommunensmuligheder for at påvirke en udvikling mod flere varmepumper i Område IVfindes primært at ligge i informationskampagner og facilitering afpartnerskaber, der kan motivere borgerne til at vælge varmepumper, idetKommunalfuldmagten forhindrer mere omfattende økonomisk involvering. I dissepartnerskaber er en uvildig energivejledning en vigtig faktor, for at sikreforbrugerne mod salgshensigter.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2015
Antal sider80
ID: 213496410