• Christoffer Nielsen
  • Christian Christiansen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg indenfor specialiseringen i Byggeledelse i perioden september 2017 - januar 2018.

"Hvad er motivationen for at byde på en offentlig opgave hvis ikke den rigtige pris, den korrekte tid og den gode kvalitet værdsættes og vi kan komme i betragtning en anden gang?"} (citat fra et af specialets interview med interessenter fra byggebranchen.

Specialet udspringer af en tilsyneladende dissonans mellem et politisk ønske om at øge konkurrencen på offentligt udbudte opgaver og en samtidig tendens til at opgaver indenfor bygge- og anlægsbranchen fravælges af tilbudsgivere. Dette har vækket projektgruppens nysgerrighed overfor at undersøge årsagerne til at offentligt udbud fravælges, og specialet tager derfor udgangspunkt i problemformuleringen Hvorfor fravælger private tilbudsgivere offentlige udbud efter tilbudsloven? I denne forbindelse afgrænses specialet til at behandle opgaver udbudt efter tilbudsloven, da disse opgaver har den største berøringsflade i branchens virksomhedssegmenter. Konkret behandles problemstillingen gennem en eksplorativ undersøgelse, hvor de mulige årsager til tendensen forsøges identificeret, og efterfølgende generaliseret for bygge- og anlægsbranchen. Specialet henvender sig til samtlige parter i branchen og hviler på en antagelse om at læseren har et grundlæggende kendskab til branchens processer og mulige udfordringer. Idet specialet tager udgangspunkt i tilbudsgivernes synsvinkel på problemstillingen, betragtes specialet som særligt relevant for offentlige ordregivere med henblik på at forstå hvilke ændringer der eventuelt kan føre til at flere virksomheder byder på opgaverne.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2018
Antal sider75
ID: 267289071