• Vidar Luth-Hansen
  • Lis Lak Risager

Resumé
Dette masterprojekt beskæftiger sig med efteruddannelse erhvervsskolelære (herefter benyttes den norske term fagskolelærere) på Fagskolen Vestfold i Norge. Fagskolerne i Norge står midt i et paradigmeskift, idet den norske regering ønsker en revidering i uddannelsestænkningen på området i en mere fremtidssikret retning, som ligger på linje med 21st Century Skills. Med udgangspunkt i Engeströms aktivitetsteori foretages en analyse af det komplekse samspil mellem undervisere, studerende og arbejdsmarked. Dernæst foretages en undersøgelse af undervisernes oplevede muligheder og barrierer i forhold e-læring ved hjælp af aktionsforskningsmetoden Collective Memory Work. På baggrund af dette foreslås en intervention bestående af dels et kompetenceløft af underviserne bestående af en MIL (Master i IKL og Læring, Aalborg Universitet), dels et lokalt tiltag bestående af tre dele: Fokus på praksisfællesskabet på Fagskolen med større integration mellem de to faggrupper undervisere og IT-medarbejdere, planlægning af web-undervisningen med udgangspunkt i learning design-modellen 7Cs og endelig udvikling af et fælles årshjul for den fortsatte videreudvikling af undervisningen. Begreber som praksisfællesskab (Wenger, 2005), afprøvning (Dewey, 1916) og refleksion (Sorensen, 1993, 2004, 2009) ligger til grund for projektet, som anskuer læring ud fra en socialkonstruktivistisk optik.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider93
ID: 234554329