• Kristian Hautorp
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende projekt beskæftiger sig med privatøkonomiske analyser af omkostninger ved, at investerer i et husstandsbatteri.
Den indledende del af projektet belyser en erkendelse af, et energisystemet der fremadrettet skal udvikles til håndtering af større mængder vedvarende energi, som erstatning for fossile brændsler derved nedbringes CO2-emmisioner. Denne udvikling skal sikre, at el-systemet i alle timer af døgnet er i balance, selvom tilførslen af vedvarende energi stiger. Batterilagring kan fremme en rolle for integrationen af større mængder vedvarende energi og være med til, at balancere el-systemet i fremtiden.
I analysen er de økonomiske omstændigheder ved privat køb og eje af et husstandsbatteri blevet undersøgt. I rapporten er økonomien i en case med 2.000 husstandsbatterier som gennem en 10 årig periode både op- og aflader i 500 timer årligt udregnet. Den samlede nutidsværdi vil efter 10 år være -38.947.604 kr. Det vil derfor ikke vil være rentabelt rent privatøkonomisk, at investere i husstandsbatterier.
Tildeles husstandsbatterier støtte for at hjælpe med til, at stabilisere el-nettet, ser økonomien rent privat økonomisk væsentligt bedre ud. I en tilsvarende case med 2.000 husstandsbatterier og en støtte på 764,23 kr. pr. MWh (1 kr. pr. KWh) strøm solgt til el-nettet, er den samlede nutidsværdi efter 10 år på 12.015.845 kr. Med støtte vil det derfor være rentabelt rent privatøkonomisk, at investere i husstandsbatterier.
Projektets konklusionen er, at det rent privat økonomisk vil kunne betale sig at investere i et husstandsbatteri, hvis der tildeles en støtte på 764,23 kr. pr. MWh strøm, som sælges tilbage til el-nettet.
Egenindtægten fra husstandsbatterier med støtte dækker kun lidt over 1/40 del af de samlede udgifter forbundet med investeringen. For den private ejer af et husstandsbatteri, kan opretholde en positiv økonomi, vil støtten til husstandsbatteriet, skulle dække over 95% af de samlede indtægter. Det antages derfor som usandsynligt, med en støtte så høj, så det rent privat økonomisk giver overskud, at investere i et husstandsbatteri.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato5 sep. 2016
Antal sider58
ID: 239691357