Nyskabende BDT-Difluorophenyl baseret polymer til brug i organiske solceller

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Morten Mortensen
  • Christian Linnebjerg Lavsen
4. semester, Kemi, Kandidat (cand.polyt.) (Kandidatuddannelse)
Dette projekts mal var at syntesisere en
nytnkt BDT-baseret donor-acceptor (D-A)
copolymer som indeholder di
uorophenyl og
sa at fremstille organiske fotovoltaiske celler
for sa at karakterisere deres egenskaber. Den
celle der havde hjest eektivitet formaede at
levere 8% PCE. Cyklisk voltammetri, UV-Vis
og AFM blev brugt til at undersge karak-
teristikkerne pa de mest interessante solceller.
Udover den nytnkte
uor indholdende poly-
mer, sa blev der polymeriseret 4 polymerer,
ud fra kendte monomerer. Disse var 2 donorer,
med furan eller thiophen ringe bundet til BDT
rygraden, og de 2 acceptorer er velkendte og
nemt tilgngelige. Disse 4 polymerer blev
syntetiseret for at undersge indvirkningen af
at den eneste forskel mellem 2 polymerer er om
det er et svovl eller et oxygen atom der sidder
forgrenet ud fra rygraden. Den svovlholdige
polymer viste sig at vre vsentlig bedre end
den oxygenholdige modpart.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 maj 2016
Antal sider65
ID: 234439019