• Victor Christopher Wiingaard Kløve
  • Lasse Fomsgaard
Hæmatologi er et felt i rivende udvikling. Gennem de seneste årtier, er der sket en stor forandring i hvordan man behandler myelomatose, men der mangler viden om hvordan man skal behandle skrøbelige og komorbide patienter. Derfor undersøgte denne retrosperpektive kohorte, ved gennemlæsning af journaler i Region Nordjylland, patient karakteristika og behandlingseffekt blandt patienter som lever med myelomatose. Vi fandt at patienter som var over 70 år eller havde en Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score ≥ 2 levede i kortere tid efter diagnose. Der var en korrelation mellem Charlson Comorbidity Index og lavere levetid i den univariate analyse, men vi fandt ingen sammenhæng i den multivariate analye. BMI var ikke en signifikant indikator for overlevelse i den univariate analyse, men BMI var signifikant i den multivariate analyse. Køn var ikke en signifikant markør for overlevelse. Høj dosis melphalan terapi med autolog leukaferese var den mest brugte behandling blandt patienterne. Behandlingen gav nogle af de bedste resultater indenfor Time to Next Treatment og Progression-free survival. Vi konkluderer at, Alder og Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score er gode markører for overlevelse, og kan være gode indikatorer for udfald indenfor skrøbelige patienter.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2023
Antal sider43
ID: 532413359