• Per Leth-Sørensen
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Erhvervsakademiet Lillebælt får opført et kombineret elementbyggeri på See-
bladsgade 1 i Odense, der vil stå færdigt i 2016. Projektet tager udgangspunkt i
hovedbygningen, hvoraf tilbygninger flyttes, og åbninger erstattes af glaspartier.
Projektets formål er at sikre lodret og vandret stabilitet af kombineret beton-
elementbyggeri med 5 etager og kælder. Kombineret betonelementbyggerier er
kendetegnet ved konstruktioner, hvor vægfelter er koncentreret omkring trappe-
skakter og elevatorer.
Grundet bygningens højde klassificeres bygningen i hht. konsekvensklasse CC3,
hvilket fører til øgede laster og robusthedskrav, som konstruktionen bliver un-
dersøgt for.
Lodret lastnedføring foretages gennem betonsøjler, bjælker i beton og stål, samt
vægelementer i beton. Vandret lastnedføring foretages gennem de få vægfelter
ved trappeskakterne.
Til sidst sikres det, at lasterne kan optages i fundamenter og kældervægge og føre
lasterne i jorden.
SpecialiseringsretningBygge- og anlægskonstruktion
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2015
Antal sider314
Ekstern samarbejdspartnerBSO Raadgivende Ingeniører ApS
DIrektør Bjarne Sørensen BSO@bso-ing.dk
Praktiksted
ID: 223940083