Numerisk simulation af gyroskopiske effekter i Ansys

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christian Jensen
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten omhandler numerisk simulation af gyroskopiske effekter i Ansys Classic. En egen-
frekvens analyse og en transient respons analyse udføres i Ansys for en simpel rotor konfigura-
tion. Resultaterne er verificeret med analytiske beregninger.

Det strukturelle respons er analyseret for en flyende vindmølle og den gyroskopiske effekt er
undersøgt. Dette er gjort ved at sammenligne to situationer, hvor vindmøllen i den første situa-
tion er analyseret i parkeret tilstand og i den anden situation i operationel tilstand.

Den gyroskopiske effekt genererer ekstra kræfter og vibrationer i vindmølletårnet. Disse kræf-
ter er i midlertidig meget små i forhold til de kræfter, der genereres som følge af bølgebevægel-
sen af vindmøllen. De observerede tendenser i dette projekt svarer overens med tidligere forsk-
ning.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato25 aug. 2011
Antal sider78
ID: 55376868