• Sara Alice Vanman Nielsen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Etniske minoriteter har i mange år været på den socialfaglige dagsorden i Danmark, og i 2012 blev der fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, (dengang social og integrationsministeriet) lagt et særligt fokus på æresrelaterede konflikter som socialt fænomen og problemstilling blandt etniske minoriteter i Danmark. Hermed blev den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter formuleret.
Ifølge Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold omfatter æresrelaterede konflikter blandt andet vold i familien, som en reaktion for at genoprette eller beskytte familiens ære. Dette har inspireret mig til at undersøge, hvorledes fysisk-og psykisk vold generelt og ikke nødvendigvis æresrelateret vold, i familien opleves af den person hvorpå volden udøves.
Jeg har med denne undersøgelse valgt at fokusere på individniveauet, med hensigten om forstå hvordan at mænd med anden etnisk baggrund end dansk, oplever vold i familien og hermed hvordan at dette kommer til udtryk som et socialt problem.
Jeg har med denne undersøgelse til formål at undersøge, hvilke konsekvenser den enkelte oplever ved at være udsat for vold i familien.
I den offentlige diskussion om etniske minoriteter og æresrelaterede problemstillinger, tages oftest afsæt i mænd som værende udøveren af volden og i forskningen tages primært afsæt i kvinders oplevelser og problemstillinger inden for etniske minoriteter. Jeg har derfor valgt at denne undersøgelse skal tage afsæt i mænds erfaringer med vold i familien, og herunder hvilke problemstillinger og dilemmaer som mænd har i deres oplevelser med vold i familien.
Jeg har valgt at udføre denne kvalitative undersøgelse, med afsæt i de erfaringer og fortællinger som to unge mænd har bidraget med i forhold til deres oplevelser af æresrelateret vold.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2015
Antal sider97
ID: 216817440