NPI - et relevant bud på datadeling

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Anny E.H. Nielsen
Resume.
Tilgængeligheden af behandlingsrelevante data for autoriserede sundhedspersoner forventes at forøge kvalitet og effektivitet samt reducere omkostninger i sundhedsvæsenet. Tilvejebringelse af en national infrastruktur for udveksling af information fra de elektroniske patientjournaler (EPJ) har derfor været et punkt på den nationale sundheds-it dagsorden gennem mere end 10 år. Interoperabilitet mellem regionernes kliniske it-arbejdspladser er et væsentligt succeskriterium.
Det Nationale Patient Indeks (NPI) leverer en sådan løsning baseret på en kommunikationsstandard udviklet til dette formål, nemlig ”Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Cross enterprise Document Sharing (XDS)”.

Denne rapport stiller spørgsmålet: hvordan NPI er en vigtig brik i det semantiske puslespil.

Spørgsmålet søges besvaret ved litteraturundersøgelse af, hvordan IHE/XDS standarden fungerer på de tre niveauer i ALT-modellen (Anvendelse, Logik, Teknik), der fungerer som en overordnet model for EPJ.

Konklusionen bliver, at IHE/XDS udelukkende opererer på det tekniske niveau, idet standarden fungerer indholdsneutralt, dvs. de udvekslede informationer udsættes ikke for nogen mapning, oversættelse eller tolkning. I kraft af fælles sprog og kultur vil NPI til forveksling ligne funktionel interoperabilitet. Egentlig semantisk interoperabilitet, der er en forudsætning for international informationsudveksling, forbliver en endnu uløst udfordring.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
Antal sider102
ID: 63458000