• Claus Østergaard
4. semester, Kommunikation, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport er skrevet med henblik på at sætte fokus på forholdet mellem innovative opstartsvirksomheder og corporate branding. Det er et forhold, hvis to videnområder er individuelt bredt behandlet men kun sjældent sat i relation til hinanden. Rapporten er tænkt som et teoretisk bidrag til diskussionen om innovative opstartsvirksomheders potentialer i det moderne samfund, hvor corporate branding spiller en væsentlig rolle. Mange opstartsvirksomheder står i en svær situation. Konkurrencen fra de etablerede og modne organisationer er stor. Globaliseringen medfører et globalt marked men også global konkurrence, hvor virksomheder fra alverdens lande kan konkurrere på de danske markeder. Derudover er samfundet i konstant foranderlig udvikling, og det er svært at forudsige, hvad markederne efterspørger næst. Innovation synes at være svaret på, hvordan danske opstartsvirksomheder skal klare sig i det moderne samfund. I den forbindelse rejser der sig væsentlige spørgsmål som fx hvad innovation er, hvilke krav omverdenen stiller til innovative opstartsvirksomheder, og hvorledes corporate branding kan være et gode for innovative opstartsvirksomheder. Det er det, denne teoretiske rapport handler om. Det er således mit håb, at rapporten kan sætte fokus på, og lægge op til diskussion om, forholdet mellem innovative opstartsvirksomheder og corporate branding.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider132
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17988947