• Dorte Grastrup-Hansen
  • Pia Duus Jensen
4. semester, Master i Bæredygtig Omstilling (Masteruddannelse)
I dette projekt kigger vi på mødet mellem den kommunale miljømedarbejder og SMV’er i det frivillige samarbejde om at skabe bæredygtig omstilling. Vi undersøger, hvilke betingelser miljømedarbejderne arbejder under, hvilken rolle de spiller, og hvilke værktøjer de bruger. Vi anvender aktør-netværksteori til at analysere, hvordan miljømedarbejdere i en kompleks virkelighed er nødt til at kunne agere navigerende og udvise sensitivitet ift andre aktørers virkeligheder. Vi anvender organisationsteori som baggrund for at anbefale miljømedarbejdere at arbejde mere med meningsskabelse og genbeskrivelser, og vi kommer med anbefalinger til ændret brug af eksisterende værktøjer i mødet med virksomhederne. Sluttelig anbefaler vi at iscenesætte omstilling på systemniveau frem for på virksomhedsniveau for at øge chancerne for en succesfuld bæredygtig omstilling.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 dec. 2016
Antal sider72
ID: 244885721