• Marie Krogh Jessen
6. semester, Sociologi, Bachelor (Bacheloruddannelse)
Dette projekt er et Bourdieusk studie af studendes karrierestrategier i overgangen fra uddannelsens som det akademiske felt til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af metodekombination undersøges først sammenhænge mellem udvalgte kompetencer og de studerendes mulighederne for at får job efter dimission. Efterfølgende undersøges det gennem interviewsblive, hvordan de studerende selv forholder sig til at skulle ud på et presset akademisk arbejdsmarked. Hertil hvorvidt de tænker over, hvad arbejdsmarkedet efterspørger eller orienterer sig indad mod universitets værdier, samt om der eksisterer en konkurrence om tilegnelsen af kompetencer de studerende imellem. Gennem det teoretiske perspektiv vil det undersøges om det akademiske felt og arbejdsmarkedet har forskellige værdimæssige grundlag som skaber en underliggende og strukturel konkurrence om at definere universitets rolle og indhold.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider115
ID: 77166859