• Kari Nylænder
I januar 2009 ble Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus og Aker Universitetssykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus (OUS). Dette ble gjort for å bedre samarbeid mellom sykehusene. Det ble inngått en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst og Logica Norge om en felles klinisk arbeidsflate. Implementeringsprosjektet ble startet i januar 2010 og første fase med presentasjon av resultater skulle implementeres i hele OUS før sommeren samme år. Den andre fasen med implementering av elektronisk bestilling skulle starte i begynnelsen av 2011. I dette prosjektet har jeg først sett på de tre eksisterende løsninger for elektronisk bestilling som benyttes i OUS i dag, og sammenlignet dem mot den nye løsningen. Deretter har jeg sett på implementeringsprosjektet som er forsinket flere ganger. Det er en rekke utfordringer i dette prosjektet, både med løsningen, hvordan prosjektet er håndtert og også det faktum at det er en kompleks oppgave å implementere en ny elektronisk løsning i en så stor og kompleks organisasjon.
SprogNorsk
Udgivelsesdato22 maj 2011
Antal sider131
ID: 52554480