• Henrik Madsen
4. semester, Anvendt Filosofi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet undersøger hvordan filosofiske samtaler som almen didaktisk redskab i folkeskolen kan bidrage til elevernes læring og dannelse. Gennem intervention i en nordjysk overbygningsklasse undersøges det i hvilken grad filosofi kan være med til at sikre, at eleverne opnår deres læringsmål samtidig med, at undervisningen giver dannelsesorienterede oplevelser og erfaringer, der kan og udvikle deres dialogiske kompetencer med henblik på stillingtagen og handlen. Teoretisk analyseres praksis på baggrund af Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, mens det empiriske grundlag er tilvejebragt gennem kvalitative metoder som introspektion, interview og observation. Resultaterne viser, at der er et stort uforløst didaktisk potentiale gemt i det filosofiske samtalekoncept, der skaber engagement, motivation samt dybere læring og almen dannelse hos langt de fleste elever.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2017
Antal sider87
ID: 258696472