• Anders Juul Jellesen
  • Esben Billeskov Poulsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt på landinspektørstudiets
10. sem. tager sit udgangspunkt
i en undren omkring, hvorfor private
developere undlader at realisere lokalplaner,
der er vedtaget efter eget ønske.
Projektet udspringer fra en observation
foretaget i en kommunal forvaltning.
Projektet beskriver et teoretisk
udgangspunkt omhandlende implementering
af planlægning samt planlægningens
betydning for ejendomsmarkedet.
Derudover undersøges problemstillingen
via et casestudie af fire områder i
Aalborg By. Casestudiets formål er ud
fra empiriske observationer at klarlægge
den planmæssige og økonomiske
udvikling for lokalplanlagte ejendomme
ejet af private developerselskaber, hvor
realiseringen er helt eller delvist udeblevet.
Projektet påviser gennem casestudie og
teori, hvilke økonomiske muligheder ny
lokalplanlægning giver for at lade en
ejendom henstå.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider105
ID: 63593505