• Karina Michelle Thomas Stevenson
4. semester, Musik (cand.mag.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette pilotforsøg var at undersøge forholdet mellem musikundervisning og udviklingen af sproglige kompetencer. Begrundelsen for forsøget var inspireret af tidligere forskning, som har påvist en sammenhæng mellem kinæstetisk pulssynkronisering og færdigheder i flydende læsning (Tierney & Kraus, 2013c). Disse resultater er udvidet i dette pilotforsøg, som har udforsket sammenhængen mellem kinæstetisk pulssynkronisering og læsefærdigheder i engelsk som andetsprog. Forsøget var desuden konstrueret som en intervention, for at fastslå, om musikundervisning med fokus på kinæstetisk pulssynkronisering påvirker udviklingen af sprogfærdigheder. Endvidere blev data vedrørende hjertepuls samlet for at undersøge en potentiel sammenhæng med musik eller sprogfærdigheder, hvilket kunne bidrage til en yderligere forklaring af sammenhængen mellem musik og sprog. Forsøgets resultater påviser en sammenhæng mellem kinæstetisk pulssynkronisering og flydende læsefærdigheder, og derved støtter de konklusionerne fra forsøget af Tierney og Kraus (2013c). Engelsklæsningerne i forsøget blev foretaget af forsøgspersoner som ikke havde engelsk som modersmål. Derfor tyder resultaterne også på, at der er en sammenhæng mellem kinæstetisk pulssynkronisering og læsefærdigheder i engelsk som andetsprog, som var forsøgets første hypotese. På grund af begrænsningen i mængden af statistisk signifikante resultater, kan resultaterne fra forsøget ikke støtte den anden og tredje hypotese, at musikundervisning ville påvirke sprogfærdigheder, og at hjertepulsen ville korrelere med synkronisering eller læsefærdigheder. Men der var en række tendenser i forsøget som antyder muligheden for, at fremtidige undersøgelser med adgang til flere ressourcer og mere raffinerede metodologiske procedurer, kan indhente en øget mængde statistisk signifikante resultater og dermed videre understøtte forestillingen om, at musikundervisning har potentialet til at udvikle sprogkompetencer.
SpecialiseringsretningAlmen Musik
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider107
ID: 213342142