• Mads Vesterager Madsen
Problemformulering:
Hvordan kan et didaktisk design med inddragelse af multimodale elementer og remediering tilrettelægges og gennemføres med henblik på at facilitere tilegnelse af multiliteracykompetencer for elever på EUD med svage læse- og skrivekompetencer?
- Hvordan kan den læse-skrive-udfordrede elevs læsning af undervisningsmidlerne stilladseres og derigennem styrke elevens multiliteracykompetencer?
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2016
Antal sider47
ID: 234498213