• Malene Ravn
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Åhh nej, så er den gal igen - vand i haven! Gode råd er dyre; hvad gør man? Ringer til forsyningen! Vandafledning er jo deres opgave. De må derfor have den rette faglighed og erfaring til at håndtere højtstående grundvand. Og ja, det har forsyningen helt rigtigt, men hvorfor så en blank afvisning på at hjælpe "en borger i nød"? Ja, hvorfor er forsyningen nødsaget til at gå uden om håndtering af højtstående grundvand, når de har viden og infrastruktur, der let kan tilpasses til også at favne håndtering af højtstående grundvand?
For at kortlægge det relevante lovgrundlag herfor undersøges det, hvordan gældende lov beskriver forsyningens virksomhed særligt med henblik på håndtering af højtstående grundvand.Hertil kommer klarlæggelse af regulering og planlægning af forsyningens virkefelt. På baggrund heraf er detmuligt at afgøre, hvorvidt gældende lov kan rumme forsyningens professionelle løsning af problemerne med højtstående grundvand. Der udarbejdes slutteligt en anbefaling til forsyningen for deres videre virke på netop dette felt.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2018
Antal sider89
Ekstern samarbejdspartnerGeopartner Landinspektører A/S
Dorte Andersen dea@geopartner.dk
Anden
Lemvig Vand & Spildevand A/S
Lars Holmegaard lanh@lsv-as.dk
Aftager
ID: 280538421