MTB-præstationsoptimering via 10-20-30 træning

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Christian Klug
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formål: Formålet med dette speciale er at undersøge 10-20-30 intervaltræning på motionscykel og MTB træning i terræn, med henblik på at forbedre forsøgspersonernes kondital og præstationsevne.
Metode: 30 forsøgspersoner blev inddelt i 3 grupper, som gennemførte en træningsintervention i 6 uger. Forsøgspersonerne var alle elever på Fjerritslev Gymnasium. Grupperne bestod af en mountainbike gruppe, en 10-20-30 gruppe, og en kontrol gruppe.
MTB gruppen skulle køre en fastlagt rute på 3-4 km, 3 gange om ugen. 10-20-30 gruppen skulle træne efter 10-20-30 metoden 3 gange om ugen i 4 x 4-5 minutter med 1 minuts pause. Kontrolgruppen skulle blot fortsætte deres normale livsstil.
Resultater: MTB gruppen og 10-20-30 gruppen formåede begge at forbedre deres kondital og præstationstider på 1- og 6 km mountainbike. Kontrolgruppen havde forværring i både kondital og præstationstider, ved post tests. Der blev der ikke fundet nogen signifikant forskel på resultaterne mellem MTB gruppen og 10-20-30 gruppens forbedring af kondital. Der blev fundet en signifikant forskel mellem MTB gruppen og 10-20-30 gruppens resultater af præstationstider på både 1 km og 6 km.
Konklusion: 10-20-30 gruppen opnåede den største forbedring i kondital og præstationstid fra pre til post, dog var gruppens forbedring i kondital ikke signifikant større end MTB gruppens forbedring. De træningsmæssige effekter har været forbedring i kondital og præstationstider for både MTB- og 10-20-30 gruppen.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2016
Antal sider44
ID: 234688307