Mødet og Mediet

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Rasmus Forman
Masterspecialet undersøger filosofiske og læringsteoretiske problematikker i forbindelse med implementering af IKT i folkeoplysning. Mens man i Sverige har IKT som integreret praksis i folkeoplysningen, har den danske folkeoplysning endnu ikke haft sine første egentlige eksperimenter. Denne forskel afdækkes med baggrund i en rationalistisk og teknologiåben svensk tradition, mens den danske folkeoplysning er knyttet til Grundtvigs romantiske oplysningstanker (1783-1872) og Løgstrups fænomenologisk-etiske tænkning. For begge tænkere udgør det umiddelbare menneskelige møde dannelsen omdrejningspunkt, hvilket gør computermedierede processer til et problematisk fænomen. Med udgangspunkt i folkeoplysningens grundantagelser, søger opgaven at finde ind vej uden om den skarpe dikotomi mellem folkeoplysning og IKT. I denne undersøgelse søger opgaven at etablere en dialog mellem den filosofiske dannelsestradition og CSCL (Computer Supported Collaborative learning), og sndersøger, hvorvidt og hvorledes CSCL kan udgøre en læringsteoretisk ramme for IKT i folkeoplysning. Afslutningsvis rejser opgaven konkrete forslag til design af IKT-baserede folkeoplysende forløb på et fænomenologisk-etisk grundlag.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider53
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6144305