Modulvogntog - Nu og i fremtiden

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jakob Kromann Bjørn
  • Jacob Rasmussen
Projektet tager udgangspunkt i regeringens vedtagelse af en 3-årig forsøgsordning med modulvogntog på et afgrænset vejnet bestående af det overordnede motorvejsnet. Med udsigt til en skævvridning i konkurrenceevnen mellem de erhvervsområder, som henholdsvis har og ikke har adgang til forsøgsvejnettet, sættes der i projektet spørgsmålstegn ved omfanget af forsøgsvejnettet. I denne forbindelse undersøges det, om det er geometrisk muligt at indføre vogntogene på strækninger, som ligger uden for motorvejsnettet. Gennem analyse af større erhvervsvirksomheders og knudepunkters placering anbefales det i projektet, at forsøgordningen udvides til at omfatte mere end blot det overordnede motorvejnet. Med udgangspunkt i modulvogntogenes større arealbehov, samt at trafikvejnettet ikke er dimensioneret efter disse vogntog, udvælges der i projektet en række typetilfælde for kryds, som hyppigt optræder udenfor motorvejsnettet. De krydstyper, som menes at kunne udgøre et problem i forbindelse med modulvogntogenes arealbehov, bliver i projektet undersøgt gennem et digitalt konstrueret modulvogntog. På baggrund af rapporten konkluderes det at de geometriske problemer ved at indføre modulvogntog på hele statsvejnettet vil være overkommelige.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider126
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 12653613