• Jimmy Donbæk Jensen
  • Rune Halkjær Christensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet ”Modernisering af myndighedshøringen ved udstykningskontrollen” omhandler mulighederne for at forny myndighedshøringen vedr. udstykningskontrollen i form af den grønne og hvide erklæring. Projektet er initieret af den aktuelle debat omkring fornyelsen af myndighedshøringen, som er opstået pba. ulemperne ved den utidssvarende grønne erklæring. Historiske analyser af selve myndighedshøringen og også af udviklingen for digitalisering af ejendomsdannelsesprocessen leder frem til en dybere forståelse for problemområdet, hvorved grundlaget for nærmere analyser om udformningen af en ny digital ordning kan påbegynde. Det konkrete arbejde vedr. udstykningskontrollen og hele forelæggelsesgrundlaget for myndighederne har således en klar reference til et af tidens større fokusområder, nemlig digitalisering og effektivisering af den offentlige forvaltning. Via analyser af aktuelle forhold samt interviews af de centrale aktører i udstykningskontrolprocessen opstilles implementeringshensyn og forhold, som en ny ordning bør efterleve. Projektet præsenterer slutteligt et forslag til en prototype, som eksemplificerer hvordan en fremtidig ordning på baggrund af de foretagne valg og krav rent principielt kunne se ud.
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider132
ID: 77465500