Modellering af rumlige punktmønstre med lineære strukturer

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Ronni Yde Post
4. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)

I specialet opstilles en model til at beskrive todimensionale punktmønstre med lineære strukturer, hvor der tages udgangspunkt i et datasæt om gravhøje. Den opstillede model er en Cox punktproces, som er inspireret af Thomas punktprocessen.

Der gennemgås grundlæggende teori om punktprocesser med fokus på typen Poisson og Cox, og der redegøres for forskellige deskriptive størrelser til bl.a. modelkontrol samt for anvendelsen af MCMC-metoder til at udføre inferens.

I den praktiske del af specialet gives en detaljeret beskrivelse af den foreslåede model, og det vises, hvorledes den kan implementeres, og hvordan der kan udføres inferens for parametrene. Herefter udføres en modelkontrol for at sammenligne modellens overensstemmelse med datasættet, og der afsluttes med en diskussion af muligheder for forbedring af model og inferens.

SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2012
Antal sider108
Udgivende institutionDepartment of Mathematical Sciences, Aalborg University
ID: 58537379