Modellering af overfladeafstrømning fra grønne arealer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Andreas Løvgaard
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Kraftigere regnhændelser, pga. klimaforandringer, sætter større krav til afløbssystemer. Det skyldes, at der opstår en øget overfladeafstrømning. Nærværende afgangsprojekt sætter fokus på overfladeafstrømningen fra grønne arealer i byområder. På grønne arealer er det ikke alt regnvandet, der vil infiltrere på overfladen. Det resterende overfladevand vil være et potentielt afstrømningsbidrag til afløbssystemet. Infiltrationsevnen og dermed afstrømningsbidraget er blevet undersøgt for tre forskellige jordtyper ved brug af to infiltrationsmodeller: Horton og Green & Ampt. Begge modeller viser et entydigt billede af overfladeafstrømningen: Jo mere kompakt jordtypen er, desto større overfladeafstrømning dannes. Overfladeafstrømningens betydning fra grønne arealer er blevet overført til Lystrup, nord for Århus, som er en del af et større klimatilpasningsprojekt. Her er detundersøgt om det ekstra afstrømningsbidrag fra grønne arealer, vil forårsage kapacitetsproblemer i afløbssystemet. Det er vurderet at kapacitetsproblemerne i afløbssystemet er størst ved de grønne arealer, mens en mindre del er påvirket ved de befæstede arealer.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2016
Antal sider65
ID: 234849010