Model for klimasikring af urbane områder

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jesper Brix Kjelgaard
  • Christine Helene Vagner Lichon
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet “Model for klimasikring af urbane
områder“ tager udgangspunkt i et projektområde
i Aalborg Øst, hvor det undersøges,
hvordan området kan klimasikres ved hjælp af
overfladestyring af regnvand. Der laves en hydrologisk
analyse, som viser, at der i projektlokaliteten
er to topografiske oplande. Der laves
tre screeningsanalyser; kildeanalyse, værdianalyse
og potentialeanalyse, hvis formål er
at fremme løsningsprocessen.
Der udarbejdes en afstrømningsmodel, som er
en hydrodynamisk rørmodel kombineret med
en overflademodel. Ved at anvende en lokal
regnhændelse fra 2006 som randbetingelse,
kan afstrømningsmodellen kalibres ved sammenligning
med oversvømmelsen som opstod
på baggrund af samme regnhændelse i området.
Ved brug af en terrænændring i overflademodellen,
laves der et løsningsforslag. Det viser
sig, at det er muligt at overfladestyre regnvandet.
Det har vist sig kun at være muligt i
mindre områder for at få en præcis beregning,
samt for at undgå en tung beregningsperiode.
Der laves en simulering over hele projektområdet.
Oversvømmelser herfra sammenlignes
med screeningerne, og det viser sig, at der er
et grundlag for terrænændringer.
Det konkluderes, at et urbant område kan klimasikres
ved overfladestyring. Det har vist sig,
at det anvendte projektområdet har været for
stort til at komme frem til et løsningsforslag
for hele området inden for denne projektperiode.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2012
Antal sider78
ID: 63715571