• Torben Weinkouff Rasmussen
  • Ane Kjeldgaard
  • Margrethe Kristensen
  • Jesper Gaardboe Jensen
Denne rapport omhandler planlægningen og udarbejdelsen af en web-baseret prototype til en MobilGIS, så natur- og arealforvalterens opgaver kan løses digitalt i felten.
Der udarbejdes en plan for den projektleder (projektgruppen), som skal forestå udviklingsarbejdet.
Planen er inddelt i 6 faser: Værdimodellering, Interaktionsmodellering, Indholdsmodellering, Formmodellering, Produktet udarbejdes og Produktet ud til alle brugere.
Projektet har fulgt planen, som bl.a. har givet anledning til udarbejdelse af en række prototyper: Den interview-baserede prototype, den scenarie-baserede prototype, den papirbaserede prototype og den web-baserede prototype.
Alle prototyperne har haft fokus på natur- og arealforvalternes behov og ønsker til MobilGIS, som fx at kunne vise, indtaste og rette oplysninger i kort og skemaer, tage billeder, bruge GPS til lokalisering og stedfæstelse.
Med en web-baseret prototype der kan anvendes uden adgang til det mobile netværk befinder den sig i øjeblikket på kanten af det teknisk mulige.
Projektet viser at det er muligt at udvikle en web-baseret prototype med funktionaliteter der opfylder natur- og arealforvalternes behov for at løse opgaver digitalt i felten.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2014
Antal sider141

Billeder

Forside.PNG
Forside
ID: 175173940