Mobile Mapping: Datakvalitet og procedurer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Poul Holm Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport tager sit udgangspunkt i problemformuleringen:

Har dataindsamlings- og beregningsprocedurer betydning for nøjagtigheden
afMobileMapping data?

Problemformuleringen forsøges besvaret igennem analyser og empiriske
tests, hvori Topcon IP-S2 HD Mobile Mapping og dertilhørende
software anvendes.

Projektet tager sit udgangspunkt i 10 testkørsler med Mobile Mapping,
som er foretaget af COWI på en 5 kilometer teststrækning syd
for Odense. De 10 dataindsamlinger er udført med forskellige opsætninger
og procedurer. Dette berører følgende områder; hastighed,
scan sampling frekvens, referencestationer og kontrolpunkter. De
fire emner er analyseret på baggrund af de tilgængelige datasæt
samt software. Kontrollen af den absolutte nøjagtighed er foretaget
ved hjælp af interpolation af i Z-koordinatet fra 71 kontrolpunkter,
fordelt på opmålingsstrækningen i forhold til punktskyen.

Udfra resultaterne i analysen kan det konkluderes, at hastighed og
scan sampling frekvens ikke har en direkte betydning for nøjagtigheden
af data. Ved referenceafstande på over 25 kilometer mellem base
og rover, forringes nøjagtigheden væsentligt. Ved transformation af
datasættet over fysiske kontrolpunkter kan der opnås nøjagtigheder
på få centimeters niveau.

Den overordnede konklusion er at; dette system, på nuværende tidspunkt,
ikke er i stand til at levere data med en kvalitet og nøjagtighed,
der kan anvendes i tiltænkte projekter.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider183

Billeder

forside.pdf
Forside
ID: 63621931